Hjem

Bardu historielag

Årsmøte 2015

ÅRSMØTE 2015

Bardu Historielags årsmøte 2015 vil bli avholdt torsdag 19 februar 2015 kl 1800.

Sted: Kommunehuset.   Lille Møtesal

Foreløpig saksliste:

1.  Årsmelding 2014

2.  Regnskap 2014

3.  Virksomhetsplan 2015

4.  Budsjett 2015

5.  Valg.

Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 3 februar 2015.

Sist oppdatert (tirsdag 03. februar 2015 11:53)

 

Velkommen!

 

 

Bardu Historielag ble stiftet 18. april 1989. Den første store oppgaven var å samle inn og redigere rettelser til Bardu bygdebok bd. 2, denne kom allerede høsten 1990.

Det skal nå utgis en helt ny bygdebok, og lagets medlemmer er aktivt med i dette arbeidet.

Nye medlemmer kan delta i forskjellige grupper ut fra egne interesser, og her nevnes:

  • Slektsforskning.  Det avholdes også kurs for nye og gamle medlemmer.
  • Redaksjonsgruppe.  Skriving av artikler til Årboka, Medlemsbladet m.m.
  • Kalendergruppe.  Arbeid med temakalender for hvert år.
  • Arbeid med å ivareta den gamle gården Vekved.
  • Ekskursjoner og turer.
  • Registreringsarbeid. Bilder, skrifter.

 


 

 

I toppmenyen - til venstre - vil det under "nyheter" fortløpende bli lagt ut informasjon. Så følg med.

Sist oppdatert (onsdag 19. mars 2014 12:39)

 
Besøkende
Vi har 1 gjest her nå
Annonser
Utvalgte lenker: