Hjem

Bardu historielag

ÅRSMØTE 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 18 FEBRUAR 2016 kl 1900

sted: Lille møtesal, Kommunehuset

FORELØPIG SAKSLISTE:

1. Kommentarer til sakslisten

2. Valg av møtefunksjonærer

3. Årsmelding 2015

4. Regnskap 2015

5. Virksomhetsplan 2016

6. Budsjett 2016

7. Valg

8. Årboka - valg av trykkeri/layout

Eventuelt.

Andre saker bes innmeldt Bardu Historielag før 4 februar 2016.

Sist oppdatert (mandag 25. januar 2016 12:30)

 

Velkommen!

 

 

Bardu Historielag ble stiftet 18. april 1989. Den første store oppgaven var å samle inn og redigere rettelser til Bardu bygdebok bd. 2, denne kom allerede høsten 1990.

Det skal nå utgis en helt ny bygdebok, og lagets medlemmer er aktivt med i dette arbeidet.

Nye medlemmer kan delta i forskjellige grupper ut fra egne interesser, og her nevnes:

  • Slektsforskning.  Det avholdes også kurs for nye og gamle medlemmer.
  • Redaksjonsgruppe.  Skriving av artikler til Årboka, Medlemsbladet m.m.
  • Kalendergruppe.  Arbeid med temakalender for hvert år.
  • Arbeid med å ivareta den gamle gården Vekved.
  • Ekskursjoner og turer.
  • Registreringsarbeid. Bilder, skrifter.

 


 

 

I toppmenyen - til venstre - vil det under "nyheter" fortløpende bli lagt ut informasjon. Så følg med.

Sist oppdatert (onsdag 19. mars 2014 12:39)

 
Besøkende
Vi har 2 gjester her nå
Annonser
Utvalgte lenker: